kocioł na olej zużyty

Ogrzewanie spalinowe

kocioł na olej zużyty
Ogrzewanie spalinowe Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.
W tradycyjnych układach są to: materiały stałe: węgiel i jego pochodne (zob.

Widok do druku:

kocioł na olej zużyty